Ngày nay sản phẩm cồn khô hoặc cồn thạch đã được tiêu thụ phổ biến hơn khi so sánh với bình gas tại các quán ăn, đám tiệc hay nhà hàng do tính an toàn & tiện dụng. Sản xuất, kinh doanh cồn khô và cồn...